FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पूर्वखोला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 03/15/2020 - 12:54 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६
पूर्वखोला गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम ७६/७७ 02/28/2020 - 14:19 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम
स्थानिय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५ ७६/७७ 08/22/2019 - 14:29 PDF icon स्थानिय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५
पूर्वखोला गाउँपालिकामा न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धि ऐन,२०७५ ७६/७७ 08/22/2019 - 14:26 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकामा न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धि ऐन,२०७५
पूर्वखोला गाउँपालिकाको अपाङ्गता व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५ ७६/७७ 08/22/2019 - 14:21 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको अपाङ्गता व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५
पूर्वखोला गाउँपालिकाको सहकारी ऐन ,२०७६ ७६/७७ 08/22/2019 - 14:19 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको सहकारी ऐन ,२०७६
पूर्वखोला गाउँपालिका मर्मत संभार विशेष कोष संचालन कार्यविधि ,२०७४ ७५/७६ 10/04/2018 - 13:27 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिका मर्मत संभार विशेष कोष संचालन कार्यविधि ,२०७४
पूर्वखोला गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण(कार्यविधि) नियमावली २०७४ ७५/७६ 08/09/2018 - 16:47 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण(कार्यविधि) नियमावली २०७४
पूर्वखोला गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन ,२०७४ ७५/७६ 08/09/2018 - 16:43 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन ,२०७४
पूर्वखोला गाउँपालिकाको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्यविधि ,२०७४ ७५/७६ 08/09/2018 - 16:29 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्यविधि ,२०७४

Pages