FAQs Complain Problems

समाचार

१ सिलुवा

वडा नं.१ सिलुवाको नक्सा

जम्मा घरधुरी: १०३५

कुल जनसंख्या: ४,९८८

पुरुषको संख्या : २,२१० 

महिलाको संख्या : २,७७८

अक्षांश : २७.८२४४०७

देशान्तर :८३.८५७६१८

E-mail: siluwapurbakhola@gmail.com

वडा नम्बर १ सिलुवाको जनप्रतिनिधि  विवरण 

सि.नं नाम थर  वडा  पद  सम्पर्क नं
भोग बहादुर थापा  वडा अध्यक्ष

९८४७०२८१७३

चोला कान्ति ढकाल  वडा सदस्य  ९८४७१६९६९५
अस्मिता वि.क. वडा सदस्य  ९८४७३३६३६७
गिरिमान आले  वडा सदस्य  ९८६७३२८१३०
रितमान श्रेष्ठ  वडा सदस्य ९८४७३३६६५२

वडा नम्बर १ सिलुवाको वडा कार्यालयको  कर्मचारी विवरण 

सि.नं. नाम थर  वडा  पद ` सम्पर्क नं.
बाल प्रसाद श्रेष्ठ  वडा सचिव  ९८४६११६५१८
अम्बरबहादुर आले  कार्यालय सहायक  ९८५७०६८०५१
प्रेम कुमारी श्रेष्ठ  कार्यालय सहयोगी  ९८६७०३५५६४

वडा नम्बर १ सिलुवाको कृषि तर्फको कर्मचारी विवरण 

सि.नं. नाम थर  वडा  पद  सम्पर्क नं.
१  रुपा गुरुङ गाहा  ना.प्रा.स.  ९८४७३९७७०४

वडा नं. १ सिलुवाको पशु तर्फको कर्मचारी विवरण 

सि.नं. नाम थर  वडा  पद  सम्पर्क नं.
हरि सिग्देल  ना.प्रा.स. ९८५७०६५१६६

वडा नं. १ सिलुवाको स्वास्थ्य तर्फको कर्मचारी विवरण 

सि.नं. नाम थर  वडा  पद  सम्पर्क नं.
मौसम राई अ.हे.व. ९८६७९३३२७४
वसन्ता के.सी. अ.न.मि. ९८५७८३३५५१
सावित्रा आले  अ.न.मि. ९८४७३३३८१७
पशुपति चिदी अ.न.मि.(करार) ९८४७३०८४६६
शान्ति श्रेष्ठ  कार्यालय सहयोगी  ९८०५४१५०५०

 

Population: 
4988
Ward Contact Number: 
9847028173

जन प्रतिनिधि

भोग बहादुर थापा

वडा अध्यक्ष

Email:
Phone:
9847028173/ 9857069042

वडा सदस्य

Email:
Phone:
9847336652

वडा सदस्य

Email:
Phone:
9867328130

महिला सदस्य

Email:
Phone:
9847169695

दलित महिला सदस्य

Email:
Phone:
9847336367
राजु दमै

कार्यपालिका सदस्य

Email:
Phone:
9860424968