FAQs Complain Problems

समाचार

३ रिङ्गनेरह

३ रिङ्गनेरह को नक्सा

जम्मा घरधुरी : ५४३

कुल जनसंख्या :२४९८

           महिला :१,३८१

            पुरुष: १,११७

   जेष्ठ नागरिक :१३५

बालबालिका : २६१

E-mail: ringneraha3@gmail.com

शैक्षिक संस्था: ६ वटा विध्यालय १ मा.वि.सहित

वित्तीय संस्था: ग्लोबल आई.एम.ई. बैंक

                   कृषि बहुउदेश्य सहकारी संस्था

सिमाना

पूर्वमा: सिलुवा 

पश्चिममा: विरकोट,जल्पा

उत्तर: विरकोट रामपुर नगरपालिका

दक्षिण: सिलुवा

अक्षांश :२७.८२५८३७

देशान्तर: ८३.७७८५८५ 

   वडा नम्बर ३ रिंगनेरहको जनप्रतिनिधि  विवरण

सि.नं. नाम थर  वडा न. पद  सम्पर्क नं.
निलकण्ठ भट्टराई  वडा अध्यक्ष ९८४७२२२७२५
देवि सरा गाहा  वडा सदस्य  ०७५-६९१०१९
भीमा वि.क. वडा सदस्य  ९८४७३४७६०१
प्रेमनारायण पंगेनी  वडा सदस्य  ९८६०५२९०४२
हिरा बहादुर ढेंगा  वडा सदस्य  ९८६७२४१८१०

वडा नं.३ रिंगनेरहको  वडा कार्यालयको कर्मचारी विवरण 

सि.नं. नाम थर  वडा नं. पद 

सम्पर्क नं.

१  गोमा पाण्डे  वडा सचिव 
9847181143
रिमि सरा फाल  कार्यालय सहायक  ९८६१३२८६४७

.

वडा नं.३ रिंगनेरहको स्वास्थ्य तर्फको कर्मचारी विवरण 

सि.नं. नाम थर  वडा नं. पद  सम्पर्क नं.
श्रीराज आचार्य  सि.अ.हे.व. ९८५७०६०६१४
रविशंकर जैसवाल  अ.हे.व. ९८१७५७७२००
रन्जिता आचार्य  अ.न.मि. ९८४७१७३१०९
लक्ष्मी थापा  अ.न.मि. ९८६७०३५८२४
शर्मिला वि.क.  अ.न.मि.(करार) ९८६७०१७१४८
ज्ञान कुमारी खनाल  कार्यालय सहयोगी  ९८६७९२९७३२

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Population: 
2498
Ward Contact Number: 
9847222725

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

Email:
nilkantha750@gmail.com
Phone:
9847222725 / 9857069045
प्रेम नारायण पंगेनी

वडा सदस्य

Email:
Phone:
9860529042
हिरा बहादुर ढेङगा

वडा सदस्य

Email:
Phone:
9867241810
भिमा वि. क.

दलित महिला सदस्य

Email:
Phone:
9847347601
देवी सरा गाहा

महिला सदस्य / कार्यपालिका सदस्य

Email:
Phone:
9847800796