FAQs Complain Problems

समाचार

पूर्वखोला गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाबाट यस गा.पा.भित्र पर्ने माध्यमिक बिद्यालय तथा आधारभूत बिद्यालयहरुको छात्राहरु महिनावारी भएको बेला बिद्यालय आई शिक्षण शिकाई क्रियाकलापमा सहभागी हुन बाधा पुग्ने हुदा यस गाउँपालिकाले चालु आ.व.२०७५/०७६ वाट सेनिटरी प्याड वित