FAQs Complain Problems

समाचार

आधुनिक टनेल सहित तरकारी प्रवर्धन कार्यक्रम (पूर्वखोला गाउँपालिका) कार्यक्रमको स‍ंचालन गर्नको लागि पूर्वखोला गाउँपालिका वडा नं २ को जल्पा, दद्रा खैरनी र लावे क्षेत्रका कृषकहरुलाई निवेदन पेश गर्ने बारेमा सूचना

आधुनिक टनेल सहित तरकारी प्रवर्धन कार्यक्रम (पूर्वखोला गाउँपालिका) कार्यक्रमको स‍ंचालन गर्नको लागि पूर्वखोला गाउँपालिका वडा नं २ को जल्पा, दद्रा खैरनी र लावे क्षेत्रका कृषकहरुलाई निवेदन पेश गर्ने बारेमा सूचना

आर्थिक वर्ष: