FAQs Complain Problems

समाचार

घटना दर्ता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पूर्वखोला गाउँपालिका वडा नं. ५ विरकोटको घटना दर्ताको वार्षिक विवरण ७५/७६ 08/31/2018 - 13:33 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिका वडा नं. ५ विरकोटको घटना दर्ताको वार्षिक विवरण
पूर्वखोला गाउँपालिका वडा नं.२ जल्पाको घटना दर्ताको वार्षिक विवरण ७५/७६ 08/29/2018 - 13:48 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिका वडा नं.२ जल्पाको घटना दर्ताको वार्षिक विवरण
पूर्वखोला गाउँपालिका वडा नं.४ देवीनगरको घटना दर्ताको वार्षिक विवरण ७५/७६ 08/29/2018 - 13:02 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिका वडा नं.४ देवीनगरको घटना दर्ताको वार्षिक विवरण
पूर्वखोला गाउँपालिका वडा नं.१ सिलुवाको घटना दर्ताको वार्षिक विवरण ७५/७६ 08/29/2018 - 12:56 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिका वडा नं.१ सिलुवाको घटना दर्ताको वार्षिक विवरण
पूर्वखोला गाउँपालिका वडा नं.३ रिंगनेह्रको घटना दर्ताको वार्षिक विवरण ७५/७६ 08/29/2018 - 12:53 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिका वडा नं.३ रिंगनेह्रको घटना दर्ताको वार्षिक विवरण
पूर्वखोला गाउँपालिका वडा नं.६ हेकलांगको वार्षिक घटना दर्ताको विवरण ७५/७६ 08/29/2018 - 12:42 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिका वडा नं.६ हेकलांगको वार्षिक घटना दर्ताको विवरण
वडा नं. २ जल्पाको ०७५ बैशाख महिनाको घटना दर्ताको विवरण ७५/७६ 08/06/2018 - 13:42 PDF icon वडा नं. २ जल्पाको ०७५ बैशाख महिनाको घटना दर्ताको विवरण
वडा नं. १ सिलुवाको ०७५ जेष्ठ महिनाको घटना दर्ताको विवरण ७५/७६ 08/06/2018 - 13:39 PDF icon वडा नं. १ सिलुवाको ०७५ जेष्ठ महिनाको घटना दर्ताको विवरण
वडा नं. १ सिलुवाको ०७५ बैशाख महिनाको घटना दर्ताको विवरण ७५/७६ 08/06/2018 - 13:36 PDF icon वडा नं. १ सिलुवाको ०७५ बैशाख महिनाको घटना दर्ताको विवरण
वडा नं. ४ देवीनगरको ०७५ असार महिनाको घटना दर्ता विवरण ७५/७६ 08/06/2018 - 13:26 PDF icon वडा नं. ४ देवीनगरको ०७५ असार महिनाको घटना दर्ता विवरण

Pages