FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पूर्वखोला गाउँपालिकाको २०७९/०८० को स्थानीय तह संस्थागत स्व:मुल्यांकनको अन्तिम नतिजा ८०/८१ 01/18/2024 - 11:06
पूर्वखोला गाउँपालिकाको मध्यकालिन खर्च संरचना ८०/८१ 01/05/2024 - 13:06 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको मध्यकालिन खर्च संरचना
पूर्वखोला गाउँपालिकाको आवधिक योजना ८०/८१ 01/05/2024 - 13:01 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको आवधिक योजना
पूर्वखोला गाउँपालिका खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) प्लान ७९-८० 07/10/2023 - 13:03 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिका खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) प्लान
पूर्वखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परिक्षण प्रतिवेदन ७९-८० 07/05/2023 - 11:46 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परिक्षण प्रतिवेदन
पूर्वखोला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको राजश्व सुधार कार्ययोजना (२०८०/८१/-२०८२/८३) ७९-८० 06/22/2023 - 13:03 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको राजश्व सुधार कार्ययोजना (२०८०/८१/-२०८२/८३)
पूर्वखोला गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना (२०८०/०८१-२०८२/८३) ७९-८० 06/22/2023 - 10:43 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना (२०८०/०८१-२०८२/८३)
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९/८० को चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 04/26/2023 - 13:07 PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९/८० को चैत्र मसान्त सम्मको
पूर्वखोला गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको २०७९/८० कार्यसम्पादन करार सम्झौता ७९-८० 04/21/2023 - 12:21 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको २०७९/८० कार्यसम्पादन करार सम्झौता
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९/८० को पौष मसान्त सम्मको प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 01/23/2023 - 16:34 PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९/८० को पौष मसान्त सम्मको प्रग

Pages