FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९/८० को पौष मसान्त सम्मको प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 01/23/2023 - 16:34 PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९/८० को पौष मसान्त सम्मको प्रग
पूर्वखोला गाँउपालिका पाल्पाको लैंङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण परिक्षणको प्रतिवेदन २०७८ ७९-८० 01/11/2023 - 13:51 PDF icon पूर्वखोला गाँउपालिका पाल्पाको लैंङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण परिक्षणको प्रतिवेदन २०७८
अ.व. २०७९/८० को पहिलो त्रैमासिक प्रगति विवरण ७९-८० 11/03/2022 - 10:30 PDF icon अ.व. २०७९/८० को पहिलो त्रैमासिक प्रगति विवरण
आ.व. २०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण ७८-७९ 12/01/2021 - 12:19 PDF icon आ.व. २०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण
पूर्वखोला गाउँपालिकाको २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८-७९ 08/12/2021 - 16:16 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
पूर्वखोला गाउँपालिका पशु सेवा शाखाको आ.व. २०७७/०७८ को साउन देखि चैत्र महिना सम्मको प्रगति विवरण ७७/७८ 04/28/2021 - 14:01 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिका पशु सेवा शाखाको आ.व. २०७७/०७८ को साउन देखि चैत्र महिना सम्मको प्रगति विवरण
पूर्वखोला गाउँपालिका, पाल्पा कृषि शाखा मार्फत आ.व. २०७७/०७८ को बैसाख महिना सम्ममा भएका कृषि विकास गतिविधिहरु : ७७/७८ 04/28/2021 - 13:48 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिका, पाल्पा कृषि शाखा मार्फत आ.व. २०७७/०७८ को बैसाख महिना सम्ममा भएका कृषि विकास गतिविधिहरु :
पूर्वखोला गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन करार सम्झौता ७७/७८ 02/08/2021 - 15:31 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन करार सम्झौता