FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

Post date दस्तावेज आर्थिक वर्ष
सोलार स्ट्रिट लाइटको बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना 3 months 3 weeks PDF icon सोलार स्ट्रिट लाइटको बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना ७६/७७
CGI जस्ता पाताको बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सूचना 3 months 3 weeks PDF icon CGI जस्ता पाताको बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सूचना ७६/७७
बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा 4 months 1 week PDF icon बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ७६/७७
Alfabeta Engineering pvt.ltd. बागबजार -३१ काठमाडौँको Letter of Acceptance 4 months 1 week PDF icon Alfabeta Engineering pvt.ltd. बागबजार -३१ काठमाडौँको Letter of Acceptance ७६/७७
समुन्द्र मेडिको फार्मा ,बुटवल नेपालको Letter of Acceptance 4 months 1 week PDF icon समुन्द्र मेडिको फार्मा ,बुटवल नेपालको Letter of Acceptance ७६/७७
सेनेटरी प्याडको बोलपत्र आवहानसम्बन्धि सूचना 4 months 3 weeks PDF icon सेनेटरी प्याडको बोलपत्र आवहानसम्बन्धि सूचना ७६/७७
अफिस सोलार सिस्टमको बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना 4 months 3 weeks PDF icon अफिस सोलार सिस्टमको बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना ७६/७७
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 5 months 1 week PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ७६/७७
विधुतीय सामग्रीको बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना 5 months 1 week PDF icon विधुतीय सामग्रीको बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना ७६/७७
पूर्वखोला गाउँपालिकाको सभा हल निर्माणको पुन बोलपत्र आवहानको सूचना 5 months 2 weeks PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको सभा हल निर्माणको पुन बोलपत्र आवहानको सूचना ७६/७७