FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पूर्वखोला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पाल्पाको आ.व. २०७७/०७८ को आर्थिक कार्यविधि ऐन ७७/७८ 08/30/2020 - 13:27 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पाल्पाको आ.व. २०७७/०७८ को आर्थिक कार्यविधि ऐन
पूर्वखोला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पाल्पाको आ.व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम ७७/७८ 08/30/2020 - 13:25 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पाल्पाको आ.व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम
पूर्वखोला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७/०७८ ७७/७८ 08/30/2020 - 13:22 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७/०७८
पूर्वखोला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 03/15/2020 - 12:54 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६
पूर्वखोला गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम ७६/७७ 02/28/2020 - 14:19 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम
स्थानिय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५ ७६/७७ 08/22/2019 - 14:29 PDF icon स्थानिय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५
पूर्वखोला गाउँपालिकामा न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धि ऐन,२०७५ ७६/७७ 08/22/2019 - 14:26 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकामा न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धि ऐन,२०७५
पूर्वखोला गाउँपालिकाको अपाङ्गता व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५ ७६/७७ 08/22/2019 - 14:21 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको अपाङ्गता व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५
पूर्वखोला गाउँपालिकाको सहकारी ऐन ,२०७६ ७६/७७ 08/22/2019 - 14:19 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिकाको सहकारी ऐन ,२०७६
पूर्वखोला गाउँपालिका मर्मत संभार विशेष कोष संचालन कार्यविधि ,२०७४ ७५/७६ 10/04/2018 - 13:27 PDF icon पूर्वखोला गाउँपालिका मर्मत संभार विशेष कोष संचालन कार्यविधि ,२०७४

Pages