FAQs Complain Problems

समाचार

कृषि शाखा

कृषि सम्बन्धि क्षमता अभिबृद्दी तथा शिप विकास तालिमका लागि आवेदन माग सम्बन्धमा
कृषि सम्बन्धि क्षमता अभिबृद्दी तथा शिप विकास तालिमका लागि आवेदन माग सम्बन्धमा
जिल्ला ज्ञानकेन्द्र तानसेन पाल्पाद्वारा विभिन्न कृषि सम्बन्धि माग गरिएको प्रस्ताव कार्यक्रम सम्बन्धमा
जिल्ला ज्ञानकेन्द्र तानसेन पाल्पाद्वारा विभिन्न कृषि सम्बन्धि माग गरिएको प्रस्ताव कार्यक्रम सम्बन्धमा
जिल्ला ज्ञानकेन्द्र तानसेन पाल्पाद्वारा विभिन्न कृषि सम्बन्धि माग गरिएको प्रस्ताव कार्यक्रम सम्बन्धमा
जिल्ला ज्ञानकेन्द्र तानसेन पाल्पाद्वारा विभिन्न कृषि सम्बन्धि माग गरिएको प्रस्ताव कार्यक्रम सम्बन्धमा
जिल्ला ज्ञानकेन्द्र तानसेन पाल्पाद्वारा विभिन्न कृषि सम्बन्धि माग गरिएको प्रस्ताव कार्यक्रम सम्बन्धमा
जिल्ला ज्ञानकेन्द्र तानसेन पाल्पाद्वारा विभिन्न कृषि सम्बन्धि माग गरिएको प्रस्ताव कार्यक्रम सम्बन्धमा
सुन्तला जातको विरुवा
धानको विउ वितरण सम्बन्धमा

सम्पर्क नं. : 

(कृषि शाखा प्रमुख)  सन्तोष कंडेल :        9867550930

धन बहादुर ओली :                               9847446217

अमृता भट्टराई :                                   9867759545

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.