FAQs Complain Problems

समाचार

५ नं प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको सामाजिक विकास मार्फत ५ नं प्रदेशलाई देशकै नमुना प्रदेशको रुपमा स्थापित गर्न स्वयं सेवक परिचालन गर्ने योजना अनुरुप विभिन्न प्रकारक स्वयं सेवकहरुको माग गरेको छ |

५ नं प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको सामाजिक विकास मार्फत ५ नं प्रदेशलाई देशकै नमुना प्रदेशको रुपमा स्थापित गर्न स्वयं सेवक परिचालन गर्ने योजना अनुरुप विभिन्न प्रकारक स्वयं सेवकहरुको माग गरेकोले इच्हुक पूर्वखोला वासिहरुलाई तोकिएको समय (२०७५/०९/३०) भित्रै आवेदन दिनहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: