FAQs Complain Problems

समाचार

पूर्वखोला गाउँपालिकामा एक हप्ता सम्म चल्ने बृहत पोषण विशेष कार्यक्रम सम्बन्धी स्वास्थ्य कर्मीहरुको लागि आधारभूत क्षमता विकास कार्यक्रमको पाचौं दिन तयार पारिएको उपचारात्मक खानाबाट शिघ्र कुपोषणको उपचार (अभ्यास सहित), निर्देशन, स्थानान्तरण, प्रेषण र अनुगम