FAQs Complain Problems

समाचार

२ जल्पा

जल्पाको नक्सा

जम्मा घरधुरी: ६१८

कुल जनसंख्या : ३,१६०

पुरुषको संख्या: १,४०८

महिलाको संख्या: १,७५२

अक्षांश : २७.७९५४८०

देशान्तर :८३.७५२०८३

E-mail: jalpapurbakhola@gmail.com

वडा नम्बर २ जल्पाको जनप्रतिनिधि  विवरण

सि.नं. नाम थर  वडा  पद  सम्पर्क नं.
निर बहादुर सारु  वडा अध्यक्ष ९६१७५८३८०२
भिमिसारा आले  वडा सदस्य  ९६१६८४२०४०
वावरिसरा सार्की   वडा सदस्य  ९८४७२२५१८८
बल बहादुर ठाडा  वडा सदस्य  ९६१७५६२०५३

वडा नं.२ जल्पाको वडा कार्यालयको कर्मचारी विवरण 

सि.नं. नाम थर  वडा नं. पद  सम्पर्क नं.
भोज बहादुर राना  वडा सचिव  ९८५११९९६०५
कमला देवी घर्ति मगर  कार्यालय सहायक  ९६१७५७५९२७

वडा नं. २ जल्पाको कृषि तर्फको कर्मचारी विवरण 

सि.नं. नाम थर  वडा नं. पद  सम्पर्क नं.
धन बहादुर ओली  ना.प्रा.स. ९८८०५३२७११

वडा नं. २ जल्पाको पशु  तर्फको कर्मचारी विवरण

सि.नं. नाम थर  वडा नं. पद  सम्पर्क नं.
हुम बहादुर झेडी  ना.प्रा.स. ९८४७१७६८१७

वडा नं. २ जल्पाको स्वास्थ्य  तर्फको कर्मचारी विवरण

सि.नं. नाम थर  वडा नं  पद  सम्पर्क नं.
मलिसा सारु  अ.हे.व. ९८४०१६९३४१
पदम बहादुर दर्लामी  अ.हे.व. ९८४७१०२०३१

इन्दु कुँवर  अ.न.मि.(करार) ९८६७४५३१८२

 

Population: 
3160
Ward Contact Number: 
9617583802

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

Email:
nirusaruitf@gmail.com
Phone:
9847043829/ 9617583802 / 9857069043

वडा सदस्य

Email:
Phone:
9617562053

दलित महिला सदस्य

Email:
Phone:
9847225188
भिमी सरा आले

महिला सदस्य / कार्यपालिका सदस्य

Email:
Phone:
9616842040